توضیحات:
تحقیق درباره مواد اکسید کننده قالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:8 بخسی از متن مواد اکسید کننده اکسنده های مایع و جامد چه هستند؟ اکسنده ها مواد جامد یا مایعی هستند که آماده دریافت اکسیژن خالص یا دیگر مواد اکسنده مانند بروم ، کلر یا فلوئور می باشند. آنها همچنین شامل موادی هستند که با اکسنده های قابل اشتعال ( سوختنی ) واکنش شیمیایی می دهند . بدین معنا که اکسیژن با دیگر مواد تشکیل ترکیب شیمیایی داده و در نتیجه شانس ایجاد یک حریق یا انفجاررا افزایش می دهد . این واکنش ممکن است به طور خودبخود دردمای اتاق یا گرمای کم اتفاق بیفتد . مایعات و جامدات اکسید کننده می توانند حریق شدید و انفجار خطرناک را ایجاد نمایند . معمولترین مایعات و جامدات اکسنده عبارتند از : - بروم                                       - اسید نیتریک - بروماتها              &nbs ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
مایعات , جامدات ,