توضیحات:
خلاصه کتاب جلد اول و دوم مدیریت مالی نوین - نوشته رضا حاجیوند و مجتبی شوری و دکتر جهانخانی + نمونه سوالات تستی خلاصه کتاب جلد اول و دوم مدیریت مالی نوین نوشته رضا حاجیوند - مجتبی شوری - دکتر جهانخانی  در قالب فایل PDF جلد اول 53 صفحه و جلد دوم در 4 فصل شامل 28 صفحه به هماره نمونه سوالات تستی با پاسخ درس مدیریت مالی و حسابداری از سال 92 الی 95 کد درس: 1237001 ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
خلاصه کتاب جلد اول و دوم مدیریت مالی نوین , نوشته رضا حاجیوند و مجتبی شوری و دکتر جهانخانی , نمونه سوالات تستی ,