توضیحات:
شیپ فایل آبادی ها شامل جمعیت و خانوار هر آبادی و لایه استان آذربایجان شرقی شیپ فایل آبادی ها شامل جمعیت و خانوار هر آبادی و لایه استان آذربایجان شرقی ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
شیپ فایل آبادی ها شامل جمعیت و خانوار هر آبادی و لایه استان آذربایجان شرقی ,