توضیحات:
پاورپوینت Feeding the newborn dairy calf                 نوع فایل power point   قابل ویرایش 16 اسلاید   قسمتی از اسلایدها Rumen Development رشد و توسعه ئ شكمبه از دو جهت صورت مي گيرد: اندازه ئ فيزيكي اندام افزايش طول پاپيلا و ضخامت ديواره ئ شكمبه تغزيه فقط با شير←شكمبه ئ كوچك←عدم نشخوار صحيح در نتيجه،افزايش ماده ئ خوراكي خشبي از هفته ئ اول ←افزايش توسعه ئ شكمبه. فاكتورهاي موثر بر غلظت Ig و كيفيت آغوز: حجم آغوز توليد شده. وضعيت ايمني مادر و سابقه ئ بروز بيماري و سطح واكسيناسيون. غلظت آنتي بادي هايي كه در 3الي 4 هفته ئ آخر دوره ئ خشكي از خون وارد آغوز ميشود. تغذيه ئ گاو خشك. سن كاو نژاد فصل زايمان چگالي آغوز؛ محدوده ممتاز 140_50      mg ⁄mlومحدوده متوسط50_ 20 mg ⁄ ml و محدوده ضعيف زير 20 mg ⁄ ml   فهرست مطالب و اسلایدها The Digestive system Pre Ruminant Digestion Rumen Development Colostrum Storage and handeling Weak or sick calves Dry feed & weaning ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپوینت , Feeding the newborn dairy calf ,