توضیحات:
پاورپوینت دوره توجیهی بدو خدمت مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت دوره توجیهی بدو خدمت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 39       محتویات تاریخچه 2/1- رسالت (ماموریت)،اهداف و وظائف اساسی دستگاه مربوطه اهداف و رسالت دستگاه در حیطه بهداشت شامل رسالت و اهداف دستگاه در حیطه درمان رسالت و اهداف دستگاه در حیطه آموزش و پژوهش وظایف اساسی دستگا 3/1ساختارتشکیلاتی(مرکزی/خارج از مرکز)دستگاه مربوط 4/1-نظام ارتباطات سازمانی و اداری  درونی و بیرونی دستگا نظام ارتباطی درونی دانشگاه 5/1-  سازمانهای اقماری و وابسته وزارت متبوع 6/1- ارزشهای محوری دستگاه 1/2-نقش و جایگاه واحد محل خدمت و وظائف اساسی آن و  . . . .         قسمتی از پاورپوینت تاریخچه §از سال 1318 مردم و بزرگان اصفهان مکرراً از مسؤولین استان منجمله استاندار ( امیر نصرت اسکندری ) درخواست می نمودند که این خطه همانند شهرهای شیراز و مشهد دارای آموزشگاه عالی بهداری گردد . بالاخره پس از چندین سال تلاش ، در سال 1325 مسوولین وقت با تأسیس آموزشگاه موافقت نمودند §و هشت نفر از پزشکان ( دکتر مرتضی حکمی ، دکتر ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت در مورد طراحی سوالات مفهومی و استاندارد
پاورپوینت در مورد طراحی سوالات مفهومی و استاندارد مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت در مورد طراحی سوالات مفهومی و استاندارد قالب بندی : پاورپوینت تعداد اسلاید: 44   محتویات فهرست مطالب مقدمه اهمیت و ضرورت تعریف سوالات مفهومی واستاندارد : عوامل موثر در پایایی امتحان انواع سوالات قواعد تهیه سوالات تشریحی و...   قسمتی از پاورپوینت مقدمه ارزشیابی به عنوان حلقه اي از زنجیره ي فعالیتهاي آموزشی معلم وتکمیل کننده سایر فعالیتهاي او همواره بخش تکمیلی وجدانشدنی از تعلیم و تربیت بوده است . در این فعالیت معلم با استفاده ازروشها ، فنون وابزارهاي مختلف اندازه گیري بازده دانش آموزان رادر زمینه هاي مختلف درسی و رفتاري سنجش کرده و مورد ارزیابی قرار می دهد و از این طریق میزان موفقیت خود و آنان را دردستیابی وتحقق بخشیدن به اهداف آموزشی وتربیتی مشخص می نماید.   تعریف سوالات مفهومی واستاندارد :   به سوالاتی ، سوالات مفهومی گفته می شود که با چالش کشاندن مفاهیم آموزش داده شده بطور فعال به دیدگاههاي متفاوتی از آن مفهوم برسد .   به عبارت دیگر سوال مفهومی باید بتواند مفهوم آموزش داده شده توس ... دریافت فایل

پاورپوینت قدمت، تنیدگی و همپیوندی آمار و جمعیت
پاورپوینت قدمت، تنیدگی و همپیوندی آمار و جمعیت فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 11   قسمتی از پاورپوینت :    رابطه آمار و مطالعات جمعيتي :  ● در ذهن انسانهای اولیه  ● در پیدایش جمعیت شناسی  ● در رابطه با تعاریف جمعیت شناسی  ● در رابطه با موضوع و محتوای جمعیت شناسی   الف  - در ذهن انسانهای اولیه: انعکاس ساده جمعیت و آمار درنگاره های بر جای مانده از انسان هوشمند شروع نگاره ها با تصاویر ساده انسان ها افزایش درک تعداد در سیر تکاملی نگاره ها تقدم شناخت انسان بر مفاهیم آماری بر پایه یافته های جمعیت شناسی تاریخی توجه  روز افزون به محیط پیرامونی و هستی های آن تجسم انسان به عنوان مرکز هستی        ب -  در رابطه با پیدایش جمعیت شناسی : جمعیت شناسی دانشی نو بر پایه اندیشه های کهن زمینه های متفاوت در مطالعات جمعیتی تعداد، توزیع و تحول مسائل ، تکوین وچگونگی موضوعی  1662، جان گرانت : مرحله آغازین مطالعات جهش بی وقفه تحلیل آماری در رابطه با موضوعات مختلف بازکاوی محتوای کتاب گرانت ارتباط آمارهای مرگ ومیر با عو ... دریافت فایل

پاورپوینت طراحي پرسشنامه
پاورپوینت طراحي پرسشنامه فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 50   قسمتی از پاورپوینت :   فهرست مطالب •انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات •انواع روشهاي پر نمودن پرسشنامه •انواع سوالات پرسشنامه •اهداف پرسشنامه •مراحل طراحي پرسشنامه •مفهوم اعتبار و پايايي در پرسشنامه و عوامل موثر بر آنها •مفهوم حصارها و تاثيرات آنها بر نظرات و نگرشها       روشهاي جمع آوري اطلاعات: مستندات موجود مزايا –ارزان –سريع –گسترده   معايب –كم بودن دقت و صحت اطلاعات –عدم امكان دستيابي به همه متغيرهاي مورد نظر –محدوديت در دستيابي به اطلاعات به دليل امنيت و يا معذوريتهاي اخلاقي       انواع روشهاي پر نمودن پرسشنامه •مفهوم خود ايفا بودن (independent) يا وابسته بودن شيوه پر نمودن پرسشنامه –مزايا و معايب پرسشگري به شيوه وابسته •هزينه •سرعت •دقت •تاثيرگذاري افراد ديگر •پستي •حضوري •اينترنتي •پست الكترونيكي     انو ... دریافت فایل

پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن
پاورپوینت جعل اسناد و راههاي مقابله با آن فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 106   قسمتی از پاورپوینت :   تعريف سند درمعناى لغوى: سند را همان تكيه گاه، آنچه پشت به آن دهند و يا هر چيزى كه بتوان به آن استناد جست و قابل اعتماد باشد، گويند. در فرهنگ ادارى : به طور كلى، سند، حاصل خدمت و فعاليتى است كه افرادو سازمان هاى مختلف، به صورت نوشته يا اشكال مختلف ديگر، با رعايت موازين و مقررات، تهيه و تنظيم كرده ا ند، و براى مراجعات بعدى نگه داشته ا ند.    بنا به تعريف معاون پيشين اسناد ملي: سند، هرگونه اطلاعاتي است كه دردستگاه دولتي توليد شود يا به آن برسد و به طور دائمي در تصرف دولت باشد و از نظر قضائي، سياسي، اجتماعي،هنری و تاريخي، ارزش نگهداری داشته باشد.     انواع اسناد سند بر چند نوع است: 1 - سند در وجه حامل:  نوشته ا ى كه امضاكنندۀ آن تعهدمى كند، وجه يا وجوهى را در موعد معين، به هركس كه آن نوشته را ابراز دارد، بپردازد؛ يعنى دارندۀ آن،مالك آن شناخته مى شود. 2 - سند رسمى:  سندى است كه در ادارۀ ثبت اسناد واملاک و يا دفترهای اسناد رسمى يا در نزد م ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری