توضیحات:
فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی 140   یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..   به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی 138
فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی 138   یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..   به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است ... دریافت فایل

فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی 137
فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی 137   یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..   به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است ... دریافت فایل

فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی 136
فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی 136   یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..   به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است ... دریافت فایل

فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی 135
فایل سه بعدی آماده cnc منبت پایه تکی 135   یک عدد فایل سه بعدی (stl) قابل تغییر به اندازه دلخواه بدون بهم ریختن اشکال ,قابل استفاده برای کتیبه طراحی شده برای استفاده با دستگاههای CNC و ماشین آلات حکاکی روتاری مدل STL را می توان با نرم افزار Artcam,PowerMILL و یا سایر نرم افزارهای سه بعدی استفاده کرد موارد قابل استفاده : سنگ,چوب,فلز,ام دی اف و..   به علت محدودیت,آرشیو کامل در سایت stlfile.ir قرار گرفته است ... دریافت فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع جهت‌گیری مذهبی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تعریف مسئله و حل مسئله
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سواد رسانه ای
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع دست برتری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رفتار شهروندی سازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سرسختی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع جوسازمانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال کم توجهی بیش فعالی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان بیش فعالی با نوروفیدبک
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع دختران فراری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ساختارحافظه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سبک های شناختی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اضطراب اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اُمید به زندگی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تصویر بدنی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع جراحی زیبایی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع بیماری عروق کرونر
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع انگیزه کاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ادراک بینایی و شنوایی