توضیحات:
پاورپوینت «سودمندی واحد حسابرسی داخلی  پاورپوینت «سودمندی واحد حسابرسی داخلی» مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها       مقدمه سیر تحولهای عمده ی کسب وکار و اقتصاد و نیازمندی به برنامه ها و اهداف و در نتیجه حسابرسی داخلی تعریف حسابرسی داخلی : حسابرسی داخلی فعالیتی مشاوره ای،اطمینان آور،مستقل و بیطرفانه است که به منظور افزودن ارزش وبهسازی عملیات سازمان طراحی می شود . هدف آن کمک به سازمان در جهت دستیابی به هدفهای خود از طریق ارزیابی و بهسازی کارایی فرآیندهای مدیریت خطر،کنترل ونظارت سازمانی با رویکردی منظم است . نکته های مهم تعریف حسابرسی داخلی :   استقلال و بی طرفی اطمینان بخشی و مشاوره ای ارزش آفرینی و بهبود عملکرد شرکت همکاری با مدیریت در جهت حل مسائل شرکت دیدگاه کلان و متمرکز بر تحقق هدفهای راهبردی شرکت توسعه مفهوم ریسک تأکید بر آنچه باید باشد نه آنچه انجام شده است کمک به استقرار نظام خودکنترلی در قسمتها   عناوین   تعریف حسابرسی داخلی : نکته های مهم تعریف حسابرسی داخلی : تعریف های عملیاتی حسابرسی داخلی : هدف واحد حسابرسی داخلی : استان ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوئینت نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی
پاورپوئینت نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی پاورپوئینت  نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها  چارچوب مفهومی حسابرسی داخلی در گذشته، وظیفه حسابرسی داخلی حفاظت از داراییهای واحد تجاری و کمک به ارائه اطلاعات حسابداری معتبر برای تصمیم گیری بوده است (Ibrahim, 2011) . در واقع در تعریف سنتی، وظایف زیر بر عهده حسابرس داخلی قرار داشت: انعکاس رویدادهای مالی، ارزیابی و تحکیم کنترل های داخلی و اطمینان از حفظ منابع و دارایی ها. این وظایف در قیاس با تحولهای پدید آمده که بر کارکرد حسابرسی داخلی اثرگذار است، نگاه محدودی به این حوزه از کار و فعالیت در سازمان شمرده می شود. چنین نگرشی، حسابرسی داخلی را به مثابه چشم و گوش مدیریت می داند که بیشتر وظیفه اطمینان دهی به مدیریت نسبت به رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملها را به عهده دارد (فخاریان، 1384).   n انجمن حسابرسان داخلی در 1991 حسابرسی داخلی را به این صورت تعریف می کند: «وظیفه ارزیابی مستقل، در داخل سازمان برای آزمون و ارزیابی فعالیت های سازمان.»   n امروزه نقش حسابرسی داخلی به طور چشمگیری تغییر یافته است. یکی از ج ... دریافت فایل

پاورپوینت بهبود گزارش حسابرس
پاورپوینت بهبود گزارش حسابرس     پاورپوینت بهبود گزارش حسابرس مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها     بهبود گزارش حسابرس 1- عنوان                                                             2- مخاطب 3- مقدمه                                                                   4- مس ئ ولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی 5- مسئولیت حسابرس     ... دریافت فایل

پاورپوینت نگاهی به مشکلات ساختار کیفیت حسابرسی در ایران
پاورپوینت نگاهی به مشکلات ساختار کیفیت حسابرسی در ایران نگاهی به مشکلات ساختار کیفیت حسابرسی در ایران مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها   اطمینان سرمایه‌گذار به کارایی و اثر‌بخشی عملیات بازارهای مالی جهان و رسیدن به رشد اقتصادی و پایداری آن در سطح جهان، کاری اساسی است. سرمایه‌گذاران برای فهم و درک اینکه اطلاعات مالی مبنای تصمیم‌گیری تخصیص منابع مالی خود درخور اعتماد و اتکا هستند، به حسابرسان نیازمندند و اظهار نظر حسابرسی در خصوص صورتهای مالی، ابزار دستیابی به آن است. حسابرسان مالی در بهبود افزایش قابلیت اتکا و اعتماد اطلاعات مالی فراهم‌شده به‌وسیله شرکتهای خصوصی، نهادهای دولتی غیرانتفاعی و دیگر واحدهای تجاری از طریق اعتباربخشی به صورتهای مالی، نقش اساسی ایفا می‌کنند.   کمیته انجمن حسابداری امریکا در زمینه مفاهیم اساسی حسابرسی1 اغلب حسابرسی را فرایند منظم کسب و ارزشگذاری واقعبینانه شواهد در خصوص اظهارات مدیریت در مورد رویدادها و فعالیت‌های اقتصادی جهت فهم میزان همبستگی بین اظهارات آنها و معیارهای مرسوم و از پیش تعیین‌شده و انتقال و اطلاع‌رسانی این نتایج به استفاده&zwn ... دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل آماری
پاورپوینت تحلیل آماری پاورپوینت تحلیل آماری مناسب برای ارایه کلاسی  در کنفرانس ها       u به طورکلی؛ مباحث مطروحه در سطوح دانشگاهی در رشتۀ مدیریت به صورت ذیل قابل تفکیک می باشد:   1) در سطح کارشناسی:     صاحب نظران چه نظریاتی را عنوان نموده اند؟ (What)     2) در سطح کارشناسی ارشد:      صاحب نظران چگونه این نظریات را عنوان نموده اند؟ (How)   3) در سطح دکتری:    صاحب نظران چرا این نظریات را عنوان نموده اند؟ نظریه نمونه ها 1 - تعاریف n برای بررسی صفت متغیر در یک جامعه ، در حالت کلی نمی توان تمام اعضای جامعه را مورد بررسی قرار داد. n بنابراین در چنین شرایطی می توان بررسی را روی تعداد محدودی از اعضاء که نمونه نام دارد، انجام داد و براساس نتایج حاصله از آن نسبت به تمام جامعه قضاوت و نتیجه گیری نمود. برای اینکه نتیجه گیری براساس معیارهای علمی باشد، باید شرایط مشخصی را رعایت نمود که از آن جمله تصــــادفی بــودن انتخاب می باشد vجامعه و نمونه vدلایل نمونه گیری u 1 ) هزینه : اغلب نمونه می تواند ... دریافت فایل
بررسی وضعیت فرسایش به روش پسیاك در حوزه آبخیز رودخانه بیرجند
كاربرد مواد معدنی در صنایع (بررسی رابطه بین سرعت حفاری و خواص ژئومكانیكی سنگ)
مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقه البرز مركزی
بررسی تفاوت های جنسی در اضطراب اجتماعی نوجوانان
بررسی اصل قبح عقاب بلا بیان
کار تحقیقی دیه
آیین دادرسی اطفال
هویت ملی و جهانی شدن
سیستمهای مقاوم جانبی
پروپوزال با عنوان پیش بینی الگوی رسوب گذاری در مخزن سد با استفاده از نرم افزار Gstars3.0
پروپوزال با عنوان برآورد شتاب طبقات جهت طراحی اجزای غیر سازه ای در قاب های خمشی فولادی
بررسی تغییرات بستر جریان در پایین دست سد با استفاده از نرم افزار GSTARS 3 (مطالعه موردی : رودخانه )
نحوه بررسی و ترسیم نمودارهای PFI در دیوارهای برشی فولادی
ملاحضات آئین‌نامه‌ای در طراحی لرزه‌ای دیوار برشی
مروری بر سیستم¬های سازه¬ای دینامیک
استفاده از نرم افزارهای SEISMOSTRUCT و SEISMOSIGNAL جهت تحلیل و ارزیابی داده های لرزه ای
Scientific Writing
لغات انگلیسی کتاب 504 Absolutely Essential Words
1000 Most Common Words In English