توضیحات:
پاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی هفتم     گردش مواد هدف كلي :  آشنايي با دستگاه گردش مواد در بدن انسان و مهندسي دقيق آن كه شاهدي براي حاكميت تدبير الهي است . در مورد جانوراني كه به جاي خون ، آب در بدنشان گردش مي كند توضيحاتي داده شود. مي توان با تهيه شكل هایی از اسفنج ها و كيسه تناني مثل عروس دريايي و ساختار دروني آن ها در اين مورد بيشتر توضيح داد   این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتم
پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی هفتم   هدف دانش آ‌موزان ضمن آشنايي با مفاهيم موردنياز ، اصول تغذيه سالم را در زندگي به كار مي گيرند . طرح پرسش هاي آغازي ترسيم جدولي مانند جدول زير اين جدول به منظور ارزيابي  دانسته هاي دانش آموزان و فعاليت  ورودي پيشنهاد مي شود این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   ... دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم
پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم   هدف كلي :  آشنايي با شباهت بين موجودات زنده مختلف، از نظر ساختار سلولي و عملكرد كه حاكي از وجود نظم و يكپارچگي در طبيعت و شاهدي براي حاكميت تدبير الهي است . سلول به عنوان كوچك ترين واحد زنده در بدن انسان و ديگر موجودات زنده   این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 23 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم
پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم   اين فصل ابتدا به اهميت دما در حيات جانداران مي پردازد و سپس آموزش مفهوم دما و دماسنجي را پيگيري مي كند در اين مبحث به نحوه مدرج كردن دماسنج و اين كه با حس لامسه نمي توان مقداردماي اجسام را تشخيص داد پرداخته است در ادامه آموزش مفاهيم گرما ،دماي تعادل و انتقال انرژي از جسم گرم به سرد ( گرما ) و ديدگاه ميكروسكوپيك مطرح مي شود و روش انتقال گرما به روش رسانش ، همرفت و تابش بيان مي گردد.   این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 22 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی هفتم
پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی هفتم   آشنایی با گوناگونی منابع انرژی در جهان آشنایی با منابع انرژیی که می توانند تمام شوند ( شامل سوخت های فسیلی و هسته ای ) آشنایی با منابع انرژی که می توانند جایگزین شوند( انرژی خورشید , انرژی با و...... آشنایی با وضعیت بهره برداری از نرژی های تجدیدپذیر در ایران    انرژی زمین گرمایی به انرژی حرارتی که در پوسته جامد زمین وجود دارد گفته می شود. زیست توده بر پایه کربن  است و از مخلوط مولکول‌های آلی، شامل هیدروژن، معمولاً اکسیژن و اغلب نیتروژن و مقدار کمی از دیگر اتم‌ها مانند، فلزات قلیایی، فلزات قلیایی خاکی  و فلزات سنگین است.   این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1