توضیحات:
دانلود پاورپوینت الگوریتم ژنتیک الگوریتم ژنتیک چیست: یکی از زیر شاخه های SOFT COMPITING الگوریتم ژنتیک GA است که تکامل طبیعی موجودات را الگو قرار می دهد.ؤنتیک الگوریتم از جمله روشهایی هستند که برای حل مسایل NP به کار می روند. آنها الگوریتم های تصادفی هستند که بر اساس پدیده طبیعی وراثت ژنتیک عمل می کنند. الگوریتم مبتنی بر تکرار است و اصول اولیه آن از عم ژنتیک اقتباس گردیده است.در مسایل متنوعی نظیر بهینه سازی ، شناسایی و کنترل سیستم ، پردازش تصویر و مسایل ترکیبی و آزمایش شبکه عصبی به کار می رود.   ساختار الگوریتم: 1- این الگوریتم با رشته بیتی کار می کند. 2- در هر تکرار چند نقطه از فضای جستجو را در نظر می گیرد.   نکات مهم : شرایط جمعیت در رسیدن به جواب بسیار تأثیر گذار است.  با توجه به پارامترهای تصادفی حتی در صورت استفاده جمعیت اولیه یکسان ممکن است جوابها یکسان نباشد. تابع ارزش در این الگوریتم اهمیت زیادی دارد.   فناوری الگوریتم: این الگوریتم روش قدرتمندی را برای توسعه اکتشافی مسائل بهینه سازی ترکیبی مقیاس بزرگ فراهم آورده است. الگوریتم ژنتیک مسئله را به صورت مجموعه ای از رشته ها که شامل ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
دانلود پاورپوینت الگوریتم ژنتیک ,