توضیحات:
پاورپوینت نگهداری رویه راه     پاورپوینت  نگهداری رویه راه            فصل سوم:   نگهداری رویه راه   نشریه 280        مقدمه : به سطح صاف، هموار و ایمن جادهها که در برابر عبور بار چرخهای وسائل نقلیه در شرایط جوی مختلف مقاومت میکند، رویه راه گفته می شود. تقسیم بندی رویه ها از جهات گوناگونی امکانپذیر است، از مهمترین آنها یکی نحوه انتقال بارها و دیگری مصالح تشکیل دهنده آن هاست   رویه ها از لحاظ نحوه انتقال بار به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند: 1 - رویه های انعطاف پذیر: به رویه هایی که بار وارده را در سطح کوچکی از خاک بستر توزیع می کند و تغییر شکل کلی آنها، بعد از جابجا شدن، باز به حالت اولیه برمیگردد، رویه انعطاف پذیر گفته می شود. 2 - رویه های صلب: به رویه هایی گفته میشود که لایه رویه در آن دارای مقاومت خمشی زیادی است و بار وارده به آن در سطح وسیعی توزیع میگردد، از لحاظ مصالح تشکیل دهنده، رویه دارای تقسیم بندی ذیل است: 1 - رویه های آسفالت گرم (انعطاف پذیر) 2 - رویه ها ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
, پاورپوینت , نگهداری رویه راه , پاورپوینت , نگهداری , رویه , راه , ,