توضیحات:
پاورپوینت فصل دهم مطالعات اجتماعی ششم   اهداف کلی      دانش آموزان در پایان این فصل : با انواع مرز و اهمیت همسایگان ایران آشنا می شوند . با دو کشور همسایه ترکیه و افغانستان آشنا می شوند .   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:

سایر فایل های مشابه

پاورپوینت فصل هشتم مطالعات اجتماعی ششم
پاورپوینت فصل هشتم مطالعات اجتماعی ششم   اهداف کلی: دانش آموزان در پایان این فصل : با انواع لباس های ایرانی از گذشته تا به حال آشنا می شوند . با چگونگی تولید لباس و خرید آن آشنا می شوند .   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 16 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم مطالعات اجتماعی ششم
پاورپوینت فصل هفتم مطالعات اجتماعی ششم   اهداف کلی:      دانش آموزان در پایان این فصل : با برنامه روزانه متعادل آشنا می شوند . با چگونگی گذراندن اوقات فراغت به شکل مفید آشنا می شوند .  این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 18 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم مطالعات اجتماعی ششم
پاورپوینت فصل پنجم مطالعات اجتماعی ششم   اهداف کلی: دانش آموزان در پایان این فصل : با پیشرفت های مسلمانان  در زمینه های مختلف آشنا می شوند . با دلایل و چگونگی پیشرفت مسلمانان آشنا می شوند .   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 14 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. ... دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم مطالعات اجتماعی ششم
پاورپوینت فصل پنجم مطالعات اجتماعی ششم   اهداف کلی: دانش آموزان در پایان این فصل : با پیشرفت های مسلمانان  در زمینه های مختلف آشنا می شوند . با دلایل و چگونگی پیشرفت مسلمانان آشنا می شوند .   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 14 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.     ... دریافت فایل


دانلود ترجمه کتاب read this 1