توضیحات:
پاورپورینت بهداشت محيط وبحران -پيامدهاي بلايای طبیعی -62 اسلاید قسمتی از اسلایدها       بحران    بحران پديده ايست كه بدنبال وقوع يك اتفاق و يا تغيير ناگهاني ،‌ دگرگوني شرايط محيطي ، حوادث ، اپيدمي ها ، مناقشات سياسي درگيريهاي ملي و بين المللي و ... حادث ميگردد و تلفات و مشكلات قابل توجهي براي يك جامعه بوجود ميآورد كه مقابله با اثرات آن در حد توانايي هاي معمول آن جامعه نيست تعريف خدمت :    طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت يك سوم بار بيماريها ناشي از عوامل محيطي است. و كنترل هر عامل محيطي كه بر سلامت انسان تأثير گذار باشد از قبيل آب ،‌ هوا ،‌ غذا ،‌ جانوران موذي ،‌ مواد زائد جامد) فاضلاب ،‌و ... در قالب خدمات بهداشت محيط قرار مي گيرد.   هرگونه توسعه در بخشهاي مختلف اقتصادي، ‌اجتماعي،‌كشاورزي و ... ، باعث پيچيدگي فرآيندهاي مخرب محيطي و نهايتاً خدمات بهداشت محيـط را با چالش هاي جدي روبرو مي كند .   بلایا عليرغم پيشرفتهاي علمي زياد متأسفانه بشر هنوز موفق به پيش بيني صحيح و دقيق بروز بلايا و حوادث عمده نشده است. بلايا و حوادث عمده شامل : (سيل - زلزله - طوفان - ص ... دریافت فایل
کلمات کلیدی:
پاورپورینت , بهداشت , محیط , , وبحران , پیامدهای , بلایا , ی , طبیعی , مرحله , بازسازی , در , ایران , نیاز , ها , ی , اساسی , آسیب , دیدگان , بهداشت , محیط , تحقیق , مقاله , ? ,

آموزش زبان انگلیسی