کدام گزینه درباره ی "خرد را مکن با دل اندر مغاک" قابل پذیرش نیست؟
تست قبلی : معنی واژه "تعظیم" در بیت زیر چیست ؟ خوردست خدا ز روی تعظیم سوگند به روی هم چو ماهت
پاسخ شما غلط
پاسخ شما : عظمت
پاسخ صحیح : بزرگداشت
جایگاه شما
امتیاز شما : 112
رتبه شما : 2
درصد پاسخگویی
پاسخ صحیح : 7
پاسخ غلط : 37
درصد : 16 %

آموزش زبان انگلیسی

معنی chart house (usn) , معنی chart of attributes , معنی chart series , معنی chartaceous , معنی charted depth (usn) , معنی charter , معنی charter of the united nations , معنی chartered bus , معنی chartered companies , معنی chartering (= charter) , معنی chartography , معنی chartulary , معنی charwoman , معنی chary , معنی Chase , معنی chase off , معنی chasse , معنی chassepot , معنی chassi , معنی chassis , معنی chassis frame , معنی chassis grease , معنی chaste , معنی chaste woman , معنی chaste-tree , معنی chastely , معنی chasten , معنی chasteness , معنی chastiesement , معنی chastise , معنی chastisement , معنی chastiser , معنی chastity , معنی chasuble , معنی chat , معنی chat-wood , معنی Chatanooga , معنی chateau , معنی chatelain , معنی chatelaine , معنی chater party , معنی chatoyance , معنی chatoyancy , معنی chatoyant , معنی chatter , معنی chatter-box , معنی chatterbox , معنی chattering , معنی chattily , معنی chattiness , معنی chatty , معنی chauffer , معنی chauffeur , معنی chauldron , معنی chauvinist , معنی chaw , معنی chckloft , معنی chcp , معنی chdir , معنی Che Guevara , معنی chean , معنی cheap , معنی cheap jack , معنی cheap shot , معنی cheap shot artist , معنی cheapen , معنی cheapjack , معنی cheaply , معنی cheapness , معنی cheapskate , معنی cheat , معنی cheat sheet , معنی cheatable , معنی cheated , معنی cheated (in a business) , معنی cheatee , معنی cheater , معنی cheatery , معنی cheating , معنی cheating does not prosper , معنی chebulic myrobalan , معنی chechmate , معنی check , معنی check and drop structure , معنی check digits , معنی check field , معنی check flight , معنی check gate , معنی check list ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 151 روز