get out
برومرتيکه
کلمات مشابه

get out of here
برومرتيکه

get permission
اجازه گرفتن , رخصت گرفتن

get pledge
التزام گرفتن

get pregnant
حامله شدن

get quite
سکوت کردن

get ready
ازار بستن

get reward
پاداش گرفتن

get rid of
دست بسر کردن , دک کردن , از سر راه برداشتن

get round
از سر خود وا کردن ،پيش دستى کردن بر،قلق( کسى را )بدست اوردن

get sad
دلتنگ شدن

get settled
اسکان کردن

get shattered
داغان شدن

get shot
تير خوردن

get sick
مريض شدن

get stuck
گير کردن

معنی get out به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی