road
جاده , خيابان , معبر , ره , راه
کلمات مشابه

road (am)
معمارى : راه

road a
مسيرجاده

road book
راه نامه ،راهنما

road building machine
علوم مهندسى : ماشين جاده سازى

road building slag
علوم مهندسى : شلاکه جاده سازى

road construction
احداث جاده , راه سازي

road curve
خم جاده

road discipline
علوم نظامى : مقررات عبور و مرور روى جاده

road distance
علوم نظامى : مسافت روى جاده يا مسافت طى شده از جاده

road embankment
عمران : خاک ريزى جاده

road guard
راهدار

road haulage
بازرگانى : حق عبور،حمل از طريق جاده

road haulier
بازرگانى : حمل کننده کالا از طريق خشکى ،حمل کننده جاده اى

road hog
راننده متجاوز بحقوق ساير رانندگان درجاده

road maker
معمارى : کارگر راه

معنی road به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی