سیستم سازه دال مجوف یوبوت

گروه عمران

توضیحات :

در این فایل پی دی اف 43 صفحه ای دال مجوف یوبوت مورد بررسی قرار میگیرد. و در آن محاسبات مربوطه و روشهای اجرای آن و مقایسه این دال مجوف با سایر دال ها انجام میگیرد.

کلمات کلیدی : دال;دال مجوف;دال مجوف یوبوت ;یوبوت;سقف یوبوت;مقایسه دال ها ;مقایسه سقف ها