پاورپویبنت رشته علوم تربیتی،تکنولوژی آموزشی: آشناسازی کودکان با مهره داران

گروه پاورپوینت

توضیحات :

پاورپوینتی بسیار خلاقانه و زیبا و کامل برای ارائهدرس علوم تربیتی شاخه تکنولوژی آموزشی و آموزش کودکان پیش دبستانی.

کلمات کلیدی : پاور پوینت;تکنولوژی اموزشی;اموزش کودکان دبستانی;آشناسازی کودکان با مهره داران