تحقیق درباره تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان

گروه سایر گروه های فنی مهندسی

توضیحات :

از آنجا که برروی ورزشکاران زن تحقیقات دقیق و گسترده ای صورت نگرفته است،یک اتفاق نظر کلی در مورد سطح عملکرد آنها وجود ندارد.وجود اختلافات فیزیولوژیک و نیز ساختاری بین جنس زن و مرد هم مزید بر علت شده است.اما با توجه به آنچه که تا به امروز میدانیم،به تعدادب از خصوصیات و ویژگی های جنس مونث در ارتباط با ورزش و فعالیت بدنی اشاره میکنیم.

اگر چه بر اساس نظر سنجی ها،اکثر ورزشکاران زن معتقد به افت عملکرد بدنی در جریان دوران قاعدگی هستند،اما از لحاظ فیزیکی زنان بوده اند که در طی زمان قاعدگی قادر به شکستن رکورد های جهانی شده اند.

فعالیت ورزشی شدید باعث کاستن سطح استروژن خون میشود،اما لزوماً روی سطح عملکرد بدنی اثری نمی گذارد.

در تمرینات با شدت برابر،اختلافی در میزان بروز آسیبهای ناشی از ورزش در زن ومرد دیده نمیشود.

کلمات کلیدی : تحقیق درباره تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان;تحقیق تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان;مقاله درباره تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان;تحقیق در مورد تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان;مقاله درباره تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان;تحقیق درباره فیزیولوژی زنان;فیزیولوژی زنان;تحقیق فیزیولوژی زنان

تحقیق درباره تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان