پاورپوینت سوره ی نصر

گروه معارف اسلامی

توضیحات :

پاورپوینت سوره نصر به همراه تفسر آیه به آیه و نکات مربوط به سوره شامل معنی سوره و نام های دیگر سوره و روایات مربوط به آن و...

کلمات کلیدی : سوره نصر;تدبر;پاورپوینت;قرآن;سوره;نصر