دانلود طرح توجیهی ، فنی ، اقتصادی ، مالی دوغ و خامه با ظرفیت 6150 تن

گروه صنایع غذایی

توضیحات :

طرح توجیهی-فنی-اقتصادی-مالی
عنوان طرح : دوغ بدون گاز و خامه با ظرفیت 6150 تن
مجری طرح :شرکت تولیدی پنیر زردلان( آقای مراد ملایی)
محل طرح : شهرستان کوهدشت –روستای رشید(تنگ گراز)
طرح از : مهندس زهرا آزادی فر کارشناس منابع طبیعی

کلمات کلیدی : دانلود طرح توجیهی;طرح توجیهی;فنی;اقتصادی;مالی;تولیدی پنیر