آموزش زبان انگلیسی

معنی to forge ahead , معنی to forget oneself , معنی to fork over , معنی to form a habit , معنی to form a notion , معنی to form a plot , معنی to form into groups , معنی to forswear oneself , معنی to found a building , معنی to found a college , معنی to freeze ones blood , معنی to freeze out , معنی to freight out and home , معنی to freshen rope , معنی to fret a passage , معنی to fret and fume , معنی to fret and fume inwardly , معنی to fret away ones life , معنی to from an idea of something , معنی to front a house with marble , معنی to further sales , معنی to g. after , معنی to g. out life , معنی to g. with passion , معنی to gain a ccess , معنی to gain a over , معنی to gain a victory , معنی to gain a victory over , معنی to gain any ones ear , معنی to gain ground , معنی to gain ground upon , معنی to gain hearts , معنی to gain in nealth , معنی to gain on(vpon) , معنی to gain over , معنی to gain the day , معنی to gain the upper hand , معنی to gain time , معنی to garb oneself in silk , معنی to garble spices , معنی to garble the coinage , معنی to gather head , معنی to gather together , معنی to gather up , معنی to gather way , معنی to gauge a person , معنی to gauge a vessel , معنی to gauge rainfall , معنی to gauge wind , معنی to gear down , معنی to gear up , معنی to get a meat for a bird , معنی to get a ship under way , معنی to get a word in edgewise , معنی to get about , معنی to get ahead of , معنی to get along , معنی to get any ones speech , معنی to get anything into ones head , معنی to get anything out of the way , معنی to get at , معنی to get away , معنی to get away with , معنی to get back , معنی to get dinner , معنی to get done with , معنی to get down , معنی to get excited , معنی to get fame , معنی to get hurt , معنی to get in , معنی to get in a word edgeways , معنی to get into , معنی to get into a row , معنی to get into debt , معنی to get into shape , معنی to get into trouble , معنی to get married , معنی to get off , معنی to get on , معنی to get on ones nerves , معنی to get on to , معنی to get ones hand in , معنی to get oneself into trouble , معنی to get out of breath , معنی to get out of shape , معنی to get out of the way , معنی to get outside of , معنی to get over ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز