تاریخ انتشار : [1396-10-17] - تعداد بازدید : [80]

ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر
پایان/.

[لینک منبع خبر]

آموزش زبان انگلیسی

معنی axis of advance , معنی axis of coordinates , معنی axis of earth , معنی axis of earth magnetic field , معنی axis of symmery , معنی axis of symmetry , معنی axis of trunnions , معنی axis powers , معنی axle , معنی axle stub , معنی axle box , معنی axle pin , معنی axle shaft , معنی axle tree , معنی axman , معنی axon hillock , معنی axon(e) , معنی axunge , معنی ay , معنی Ayandeh Research Institute , معنی Ayat , معنی Ayatollah , معنی Ayatollah Hakim , معنی Ayatollah Seyed Mohammad Bagher Al Hakim , معنی Ayatollah Sistani , معنی Ayatollah Vaez Tabasi , معنی ayŠaye , معنی Ayda , معنی aye , معنی Ayman Al Zwahiri , معنی Aynollah , معنی aytomobile dealer , معنی Ayyub , معنی Azadeh , معنی azalea , معنی Azam , معنی Azam ol moluk , معنی Azam ol Sadat , معنی Azar , معنی Azarm , معنی azarole , معنی azedarach , معنی Azerbaijan , معنی Azerbaijani , معنی Azery , معنی Azim , معنی Azimollh , معنی azimuth , معنی azimuth adjustment slide rule , معنی azimuth equidistant projection , معنی azimuth stabilized ppi , معنی azimuthal quzntum number , معنی Azin , معنی Azita , معنی Aziz , معنی Azizeh , معنی Azizeh Beygom , معنی Azizollah , معنی azoic , معنی azote , معنی azoth , معنی azotic , معنی azotic acid , معنی azotometer , معنی Azrael , معنی azure , معنی azygos , معنی azygoses , معنی azygous , معنی azyme , معنی azymic , معنی azymous , معنی b & s gauge , معنی b y signal b y , معنی b battery (u.s.a) , معنی b 47 (stratojet) , معنی b 52 (stratofortress) , معنی b 57 (canberra) , معنی b 58 (hustler) , معنی b 66 (destroyer sky warrior) , معنی b display , معنی b rules , معنی b scope , معنی b. eliminator , معنی b. horizon , معنی b.c , معنی B.C. , معنی b.d catalogue , معنی b.t.u. ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 118 روز