تاریخ انتشار : [] - تعداد بازدید : []


پایان/.

[لینک منبع خبر]

آموزش زبان انگلیسی

معنی he is getting worse , معنی he is going , معنی he is half your weight , معنی he is i. to do that , معنی he is if the right , معنی he is ill with fever , معنی he is in a hurry to go , معنی he is in his right mind , معنی he is in his teens , معنی he is in the know , معنی he is in the perfumery way , معنی he is in to day , معنی he is indisposed to go , معنی he is john by name , معنی he is kin to me , معنی he is liable to become sick , معنی he is lit up , معنی he is mentally weak , معنی he is much to be pitted , معنی he is my only child , معنی he is nehgent of his duties , معنی he is new to the trade , معنی he is next to you in rank , معنی he is no grat shakes , معنی he is no less than a gambler , معنی he is no linguist , معنی he is no more , معنی he is nod , معنی he is none of my friends , معنی he is not a to reason , معنی he is not of our number , معنی he is not of our sea , معنی he is not of that stamp , معنی he is not of that type , معنی he is not quite rested , معنی he is not willing to go , معنی he is not worth his salt , معنی he is nothing to me , معنی he is now at rest , معنی he is of greek origin , معنی he is of no service to us , معنی he is off to the war , معنی he is on as hamlet , معنی he is on his last legs , معنی he is on his legs , معنی he is on leave , معنی he is on our side , معنی he is on the spree , معنی he is on the wrong scent , معنی he is out and a bout , معنی he is out in his reckoning , معنی he is out of his senses , معنی he is out of huomor , معنی he is possessed of wealth , معنی he is poweless to do it , معنی he is pressed for money , معنی he is rather i. than sick , معنی he is ready at excuses , معنی he is recovered from his cold , معنی he is rightly named , معنی he is safe to be there , معنی he is said to have fled , معنی he is sanguine of success , معنی he is scarcely 20 years old , معنی he is second to none , معنی he is short of hands , معنی he is sick , معنی he is something of a musician , معنی he is stronger than i , معنی he is subord inate to me , معنی he is the owner of this house , معنی he is the very moral , معنی he is thinly dressed , معنی he is to be there , معنی he is to stay , معنی he is too p asto what he eats , معنی he is too proud to complain , معنی he is transported with joy , معنی he is twice the man he was , معنی he is unable to speak , معنی he is unequal to the task , معنی he is unworthy of his position , معنی he is very much a of you , معنی he is warm with wine , معنی he is well preserved , معنی he is well spoken of , معنی he is well up in algebra , معنی he is worn with travel , معنی he isout of step ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 149 روز