تاریخ انتشار : [] - تعداد بازدید : []


پایان/.

[لینک منبع خبر]

آموزش زبان انگلیسی

معنی to let thing d. , معنی to license a book , معنی to license a play , معنی to lick the dust , معنی to lick in to shope , معنی to lie down , معنی to lie buried , معنی to lie d. , معنی to lie east and west , معنی to lie flat , معنی to lie in a , معنی to lie in ruin , معنی to lie like a gasmeter , معنی to lie low , معنی to lie on the back , معنی to lie on the face , معنی to lie or keep close , معنی to lie prostrate , معنی to ligate an artery , معنی to limber up , معنی to linger on a subject , معنی to link hands , معنی to listen to reason , معنی to listen with rapt attention , معنی to live a long life , معنی to live at hack and manger , معنی to live en pension , معنی to live extempore , معنی to live fast , معنی to live in (or out) , معنی to live in a small way , معنی to live in cloves , معنی to live in luxury , معنی to live in privacy , معنی to live in reproach , معنی to live to oneself , معنی to llok (orsee)a , معنی to load off , معنی to locate the enemy , معنی to lock off , معنی to lock out , معنی to lodge a complaint , معنی to lodge an a , معنی to look a bout , معنی to look after , معنی to look back , معنی to look behind , معنی to look blue , معنی to look daggers , معنی to look down , معنی to look fixedly , معنی to look for anything , معنی to look for work , معنی to look forward , معنی to look forward to , معنی to look in , معنی to look in to , معنی to look on , معنی to look on with , معنی to look one up and down , معنی to look oneself again , معنی to look out , معنی to look out for squalls , معنی to look over , معنی to look round , معنی to look sharp , معنی to look through ones fingers , معنی to look up , معنی to lool black , معنی to loose hold , معنی to loosen the purse strings , معنی to lop a bout , معنی to lose an eye , معنی to lose courage , معنی to lose f. , معنی to lose face , معنی to lose ground , معنی to lose heart , معنی to lose interest , معنی to lose ones he , معنی to lose patience , معنی to lose plant , معنی to lose scent , معنی to lose the t. of a discourse , معنی to lose way , معنی to lostleather , معنی to low forth , معنی to lrarnt by heart , معنی to lull to sleep ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 154 روز