تاریخ انتشار : [] - تعداد بازدید : []


پایان/.

[لینک منبع خبر]

آموزش زبان انگلیسی

معنی purchase requisition , معنی purchase tax , معنی purchased , معنی purchaser , معنی purchasing , معنی purchasing analyst , معنی purchasing in advance , معنی purchasing patterns , معنی purchasing power of money , معنی purchasing research , معنی purdah , معنی purdue pegbaord , معنی purdue perceptual motor survey , معنی pure , معنی pure binary , معنی pure chemistry , معنی pure fiscal policy , معنی pure lime , معنی pure mathematics , معنی pure monetary policy , معنی pure nitric acid , معنی pure procedure , معنی pure rate of interest , معنی pure research , معنی pure shear , معنی pure substance , معنی pure tones , معنی pure-bred , معنی purebred , معنی puree , معنی purely , معنی pureness , معنی purfle , معنی purfling , معنی purgation , معنی purgative , معنی purgative manna , معنی purgatorial , معنی purgatory , معنی purge , معنی purging cassia , معنی Puri , معنی purification , معنی purificative , معنی purificator , معنی purificatory , معنی purified , معنی purifier , معنی puriform , معنی purify , معنی purifying , معنی purism , معنی purist , معنی puritaism , معنی puritan , معنی puritanic(al) , معنی puritanical , معنی puritanism , معنی purity , معنی purity adjustment , معنی purity coil , معنی purity magnet , معنی purity of woman , معنی Puriya , معنی purkinje phenomenon , معنی purl , معنی purl stitch , معنی purler , معنی purlieu , معنی purlieus , معنی purlin(e) , معنی purline , معنی purloin , معنی purloiner , معنی purofier , معنی purple , معنی purple (shell fish) , معنی purple emperor , معنی purple passage , معنی purple patch , معنی purple red , معنی purples , معنی purplish , معنی purporst , معنی purport , معنی purpose , معنی purpose (jf) , معنی purposefully , معنی purposeless ,
دانلود فایل های آموزشی
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 147 روز