تاریخ انتشار : [] - تعداد بازدید : []


پایان/.

[لینک منبع خبر]

آموزش زبان انگلیسی

معنی telecommuting , معنی telecopying , معنی telecourse , معنی telefilm , معنی telegenic , معنی telegony , معنی telegrahic , معنی telegram , معنی telegraph , معنی telegraph alphabet , معنی telegraph apparatus , معنی telegraph cable , معنی telegraph cable buoy , معنی telegraph engineering , معنی telegraph office , معنی telegraph operator , معنی telegraph relay , معنی telegraph repeater , معنی telegraph signal , معنی telegraph sounder , معنی telegraphic , معنی telegraphic alphabet (code) , معنی telegraphic frequency , معنی telegraphic key , معنی telegraphic message , معنی telegraphic transfer , معنی telegraphically , معنی telegraphist , معنی telegraphone , معنی telegraphy , معنی telemachus , معنی telemark , معنی telematics , معنی telemedicine , معنی teleologic , معنی teleological , معنی teleologist , معنی teleology , معنی teleost , معنی teleostereoscope , معنی telepathic , معنی telephnone book , معنی telephone , معنی telephone amplifying tube , معنی telephone area , معنی telephone booth , معنی telephone box , معنی telephone carrier current , معنی telephone channel , معنی telephone charge , معنی telephone code , معنی telephone communication , معنی telephone condenser , معنی telephone conduit , معنی telephone connection , معنی telephone conversation , معنی telephone cord , معنی telephone current , معنی telephone density , معنی telephone dial , معنی telephone engineering , معنی telephone extension set , معنی telephone frequency characteristic , معنی telephone fuse , معنی telephone installation , معنی telephone line , معنی telephone loope , معنی telephone modal distance , معنی telephone network , معنی telephone number , معنی telephone operator , معنی telephone plant , معنی telephone plug , معنی telephone relay , معنی telephone repeater valve , معنی telephone repeating coil , معنی telephone responder , معنی telephone service , معنی telephone set , معنی telephone subscriber , معنی telephone switchboard , معنی telephone system , معنی telephone test connection , معنی telephone traffic , معنی telephone traffic recorder , معنی telephoner , معنی telephonic , معنی telephonist , معنی telephony ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 147 روز