تاریخ انتشار : [] - تعداد بازدید : []


پایان/.

[لینک منبع خبر]

آموزش زبان انگلیسی

معنی hysteresis cycle , معنی hysteresis loss , معنی hysteric(al) , معنی hysterical deafness , معنی hysterical paralysis , معنی hysterical personality , معنی hysterics , معنی hysteriform , معنی hysteritis , معنی hysterogenic , معنی hysteroid , معنی hysterology , معنی hysteron proteron , معنی hysterotomy , معنی hystrionic , معنی hz (hertz) , معنی I , معنی i , i , معنی i a the beauties of nature , معنی i a with you on that matter , معنی i advised him to go there , معنی i agreed to go , معنی i alone bear the brunt of it , معنی i always photograph badly , معنی i am & 6 out , معنی i am 3 rials in pocket , معنی i am 50 rials out of pocket , معنی i am a light sleeper , معنی i am a stranger here , معنی i am about that , معنی i am afraid of him , معنی i am afriad , معنی i am at your service , معنی i am awkwardly situated , معنی i am behind in my rent , معنی i am bend on going , معنی i am better , معنی i am busy at the moment , معنی i am f.caught , معنی i am famishing , معنی i am fed up , معنی i am impatient for it , معنی i am in a bad f. , معنی i am in a hurry for it , معنی i am in a sorry hopeless etc , معنی i am in receipt of your letter , معنی i am nat my last shifts , معنی i am not a with him , معنی i am not good at sums , معنی i am not in (the)vein , معنی i am not made of salt , معنی i am not of his mind , معنی i am on the wrong side of 50 , معنی i am only middling , معنی i am out of p with it , معنی i am out of sorts , معنی i am p to know him , معنی i am purposed to go , معنی i am pushed for money , معنی i am quiet well thank you , معنی i am reluctant to go , معنی i am satisfied with his servic , معنی i am shaped in sin , معنی i am sorry , معنی i am sorry to trouble you , معنی i am strange to that writing , معنی i am thankful to god , معنی i am thankful to him , معنی i am thirsty , معنی i am through with my work , معنی i am tired of that , معنی i am tortured with headache , معنی i am under obligation to him , معنی i am unused to that noise , معنی i am unwilling to go , معنی i am very keen on going there , معنی i am weary of writing , معنی i am yet to learnt , معنی i areraged six hours a day , معنی i asked him a question , معنی i asked him to dinner , معنی i assured him of that , معنی i attmpted to sing , معنی i await you , معنی i bar tonight , معنی i beam , معنی i beam or i-beam , معنی i beg leave to say , معنی i beg to inform you ,
اخبار و مطالب آموزشی
معرفی آزمون آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا
ایده ابتدای سایت زویا با توجه به نیاز شخصی خودم مبنی بر آزمون آنلاین زبان انگلیسی شروع شد به گونه ای که تعدادی لغات زبان انگلیسی را بصورت تصادفی را مورد پرسش قرار میداد تا روزی که تصمیم گرفتم این آزمون آنلاین زبان انگلیسی را بصورت عمومی (پابلیک) کنم که با استقبال کاربرها روبرو شد. با توجه به استقبال از آزمون آنلاین زبان انگیسی ، لغات آزمون ها را بصورت دسته بندی مرتب شد که هم اکنون در آزمون لغات دسته بندی لغات بصورت لغات زبان انگلیسی پایه ، لغات زبان انگلیسی ساده ، لغات زبان انگلیسی متوسط ، لغات زبان انگلیسی پیشرفته ، لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ، لغات کتاب 504 لغت ضروری و لغات کتاب 1100 در سایت زویا موجود میباشد. لازم بذکر است آزمون های لغات کتاب 504 ، لغات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی و لغات زبان انگلیسی متوسطه بیشترین طرفداران را دارند و بیشترین آزمون های آنلاین مربوط به این لغات میباشد. باتوجه به جذابتر کردن آزمون ها شما میتوانید درصد پاسخگویی ، پاسخ های صحیح و پاسخ های اشتباه خود را مشاهده کنید و رتبه خود را در بین سایر کاربرها مشاهده کنید . پس از پاسخ به هر لغت زبان انگلیسی شما میتوانید پاسخ خود و پاسخ صحیح را مشاهده کنید که همین امر باعث آموزش لغات انگلیسی نیز میشود. امیداورم آزمون های آنلاین زبان انگلیسی سایت زویا مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. باتشکر...[ 1396-10-17 ]

دیکشنری آنلاین
معنی cat به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 147 روز