صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

azadfund.ir

رتبه : 158

پیوندها : 8

ارزش بک لینک در ماه : 835,000 تومان

توضیحات : صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ، تسهیلات ، ضمانت نامه ، طرح ، صنعت ، نوآوری ، عاملیت مالی ، ارزیابی ، دانش بنیان ، سرمایه گذاری ، صندوق دانشگاه آزاد ، صندوق ، azadfund

کلمات کلیدی : صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ، تسهیلات ، ضمانت نامه ، طرح ، صنعت ، نوآوری ، عاملیت مالی ، ارزیابی ، دانش بنیان ، سرمایه گذاری ، صندوق دانشگاه آزاد ، صندوق ، azadfund