تعداد کاربران : 38568
# شناسه پاسخ صحیح پاسخ غلط فلش کارت امتیاز
1 91.107.255.27 0 0 0 0
2 151.233.10.252 0 0 0 0
3 46.21.92.220 0 1 0 0
4 5.217.252.200 0 0 0 0
5 5.235.11.190 0 1 0 0
6 2.185.171.77 0 1 0 0
7 5.122.145.64 0 1 0 0
8 5.218.229.185 0 1 0 0
9 5.115.235.170 0 0 0 0
10 5.117.101.213 0 0 0 0
11 5.215.249.105 0 0 0 0
12 5.120.211.243 0 0 0 0
13 5.219.195.123 0 0 0 0
14 37.255.2.188 0 0 0 0
15 89.198.120.151 0 0 0 0
16 46.224.233.59 0 0 0 0
17 2.185.54.33 0 0 0 0
18 2.182.63.14 0 0 0 0
19 91.251.35.198 0 0 0 0
20 5.234.147.90 0 0 0 0
21 5.121.172.20 0 0 0 0
22 151.238.130.240 0 0 0 0
23 5.134.129.184 0 0 0 0
24 188.253.88.21 0 0 0 0
25 5.114.88.84 0 0 0 0
26 89.198.43.235 0 1 0 0
27 94.183.32.108 0 1 0 0
28 5.75.102.180 0 0 0 0
29 5.112.203.221 0 0 0 0
30 89.47.140.76 0 1 0 0
پاورپوینت تقاضا و سیستم های كنترل موجودی
پاورپوینت بررسی جامع سنگ
پاورپوینت روش تحقیق
پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی
پاورپوینت بررسی راه اندازی طرح تجاری به صورت تخصصی و جامع
پاورپوینت بررسی فرم ها و نمونه ها
جزوه پاورپوینت پی دی اف شده جایابی تسهیلات Facilities Location
پاورپوینت بررسی کنترل موجودی و اهمیت آن
پاورپوینت بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی
پاورپوینت بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات
پاورپوینت بررسی مدیریت زنجیره تامین
پاورپوینت بررسی پارکت و سقف های کاذب
پاورپوینت بررسی آمار تحلیلی
پاورپوینت بررسی آبله مرغان
پاورپوینت بررسی سرطان پوست
پاورپوینت بررسی مراحل پذیرش نقش مادری و وظایف دوران بارداری
پاورپوینت بررسی میوه های مناطق معتدله (آلبالو)
پاورپوینت بررسی جامع زراعت و کشاورزی
پاورپوینت بررسی میوه های مناطق معتدله (آلو)