تعداد کاربران : 38560
# شناسه پاسخ صحیح پاسخ غلط فلش کارت امتیاز
1 37.27.201.59 0 0 0 0
2 37.112.120.190 0 1 0 0
3 5.121.224.1 0 0 0 0
4 46.143.99.90 0 1 0 0
5 198.144.107.37 0 0 0 0
6 185.86.181.182 0 0 0 0
7 10.106.241.225 0 0 0 0
8 5.115.26.103 0 0 0 0
9 179.212.90.230 0 0 0 0
10 79.139.225.209 0 0 0 0
11 46.225.32.168 0 0 0 0
12 35.167.26.24 0 0 0 0
13 5.122.69.170 0 0 0 0
14 82.233.91.157 0 0 0 0
15 151.239.217.80 0 0 0 0
16 162.243.103.160 0 0 0 0
17 5.126.169.188 0 0 0 0
18 5.78.7.21 0 0 0 0
19 5.74.255.71 0 1 0 0
20 2.180.139.92 0 1 0 0
21 5.22.15.15 0 1 0 0
22 5.116.168.239 0 0 0 0
23 91.106.94.187 0 0 0 0
24 77.42.36.62 0 1 0 0
25 37.202.135.93 0 0 0 0
26 46.209.84.90 0 0 0 0
27 89.199.188.238 0 0 0 0
28 83.123.67.232 0 0 0 0
29 5.120.107.192 0 0 0 0
30 5.73.225.4 0 0 0 0
دانلود مقاله بررسی خصوصیات شیمیایی خاكهای مناطق جنگی اطراف خرمشهر
دانلود مقاله بررسی شرایط هم اقلیمی گندم و جو و تعیین مناسبترین تاریخ كشت در شهرستان بجنورد
دانلود مقاله بررسی كاشت غلات و تناوب در استان خراسان (شهرستان بجنورد)
دانلود مقاله بررسی نحوه بیمه باغات
دانلود مقاله بررسی وضعیت و امكان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات كشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته
بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای)
دانلود مقاله بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز
پاورپوینت نرم افزارهای ژئوماتیک
پاورپوینت مدل سازی فرایندی
پاورپوینت ابزار آلات ساختمانی
"پاورپوینت زایمان، وضع حمل و نفاس"
دانلود مقاله برنج دیم
دانلود مقاله برنج - ذرت - سورگوم
پاورپوینت دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور
پاورپوینت نماهای ساختمانی
"دانلود مقاله بن سای، آمیزه‌ای از هنر و باغبانی"
پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی
دانلود مقاله به کار گیری لوازم وسایل آبیاری بهینه
پاورپوینت حسابداری ودایع