بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970
بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات
بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش
برسی بازیگری
اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو
ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیك
انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران
ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی
زندگی‌نامه و بررسی آثار فرانسیس بیكن
مکانیسم های دفاعی- روانی
تحقیق منابع تغذیه سوئیچینگ
معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
گذری و نظری بر سقا‌خانه‌
قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران
قالیهای كتیبه دار موزه فرش ایران
طراحی و ساخت اتاق آنتن
بررسی شناخت رفتار درمانی