59 بازدید 0 نظر 1400-05-22

روزگاری که کرونا نبود و دل ها خوش

روزگاری که کرونا نبود و دل ها خوش تصویری از روزگارانی که دل های مردم خوش بود و بدون ترس از کرونا شب نشینی هایی فامیلی داشتند.

عکس های تاریخی عکس های قدیمی
نظر شما

نظرات
اولین نظر را شما ارسال کنید.