100 بازدید 0 نظر 1400-05-17

کودکی که انسان بودن را یاد میدهد

کودکی که انسان بودن را یاد میدهد کودکی که تلاش میکند انسانی از رنج رهایی پیدا کند.

نظر شما

نظرات
اولین نظر را شما ارسال کنید.