87 بازدید 0 نظر 1400-05-15

برج چیزا آینده را ببینید

برج چیزا آینده را ببینید مکان و زمان ثبت این تصویر مشخص نیست اما در فضای مجازی لقب برج پیزای آینده را به آن داده اند. البته بعد از دقت مشخص میشود این تصویر ساختگی است و در قسمت سقف سوم ساختمان ویرایشی انجام شده است.

برج پیزا
نظر شما

نظرات
اولین نظر را شما ارسال کنید.