79 بازدید 0 نظر 1400-05-25

عبوری زیبای کشتی از کانال کورنیس

عبوری زیبای کشتی از کانال کورنیس
کانال کورنیس به طول 6.4 کیلومتر و عرض 21 متر خلیج سارونیک در دریای اژه را به خلیج کورینس در دریای یونان متصل میکند.
این کانال بین سال های 1881 تا 1893 ساخته شده است.


کشتی دریا
نظر شما

نظرات
اولین نظر را شما ارسال کنید.