500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی

گروه مدیریت

توضیحات :

500 نکته مهم و کنکوری خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 30 صفحه فایل پی دی اف تهیه و ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.

کلمات کلیدی : نکات مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی;تمامی مطالب مهم کتاب مدیریت عمومی الوانی;علاوه بر آن این 500 نکته تمامی نک

500 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی