دانلود مقاله پروژه ساختمان بتن ارمه

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

در پروژه حاضر یک ساختمان بتنی پنج طبقه ، با کاربری مسکونی تحلیل و طراحی می شود. ارتفاع طبقات 3 متر و ارتفاع خرپشته 2.4 متر است. ساختمان در تهران واقع شده و نوع زمین محل ، نوع III میباشد .

سیستم باربر:

سیستم باربر ثقلی این ساختمان دال بتنی و سیستم باربر جانبی قاب خمشی با شکل پذیری متوسط در دو جهت

می باشد.

مصالح مصرفی:

با توجه به اینکه سازه بتنی است ، تنها به یک نوع مصالح بتنی با مشخصات زیر نیاز می باشد:

کلمات کلیدی : بتن ارمه ، مقاله بتن ارمه ، تحقیق بتن ارمه

دانلود مقاله پروژه ساختمان بتن ارمه

محصولات مشابه با "دانلود مقاله پروژه ساختمان بتن ارمه"


محصولات گروه