پروژه کامل اتوکد با موضوع پل رودخانه

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

این محصول پروژه بسیار کامل اتوکد با موضوع پل رودخانه می باشد که نقشه های ارائه شده در آن نقشه های اجرایی می باشند

این محصول که به مدت محدود با قیمت استثنایی ارائه می شود پروژه کاملی در رابطه با موضوع پل و مناسب برای دانشجویان عمران و مهندسین عمران می باشد
تعداد نقشه های ارائه شده در این پروژه 17 عدد و به قرار زیر است:
مشخصات اجرایی
پلان طرح هندسی
نیمرخ طول مسیر
پلان مختصات شالوده
پلان و پروفیل پل
قالب بندی کوله
قالب بندی پایه ها
آرماتورگذاری کوله
آرماتورگذاری پایه ها
قالب بندی و آرماتورگذاری تیرهای دهانه کناری
قالب بندی و آرماتورگذاری تیرهای دهانه میانی
قالب بندی دال و دیافراگم
آرماتورگذاری دیافراگم
آرماتورگذاری دال و پیاده رو
جزئیات پیاده رو و روشنایی گاردریل و ...

کلمات کلیدی : پروژه اتوکد;پروژه پل سازی;پروژه پل;مهندسی عمران;پروژه کامل عمران;پروژه پل;پروژه;دانلود پروژه پل;دانلود پروژه عمران;دانلود پروژه;دانلود پروژه کامل

پروژه کامل اتوکد با موضوع پل رودخانه

محصولات مشابه با "پروژه کامل اتوکد با موضوع پل رودخانه"


محصولات گروه