پاورپوینت آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف (بیوم ها)

گروه فایل کاربردی

توضیحات :

آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها )

تعداد اسلاید: 66

قسمتی از فهرست مطالب

مقدمه

توندرا

جنگل سوزنی برگان(تایگا)

بیابان(صحرا)

جوامع دریایی

جوامع آبهای شیرین

جوامع دریایی

آبهای روان

آبهای ساکنLentic water

کلمات کلیدی : پاورپوینت; اکولوژی محیطهای مختلف ; بیوم ها

پاورپوینت آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف (بیوم ها)

محصولات مشابه با "پاورپوینت آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف (بیوم ها)"


محصولات گروه