کاملترین خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان

گروه مدیریت

توضیحات :

کاملترین خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 2 فایل ارزشمند( نمودار درختی و نکات مهم )، در مجموع 31 صفحه ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.

کلمات کلیدی : خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان;250 نکته مهم و کنکوری خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان;100 نمودار درختی مهم و کنکوری کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان