نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی

گروه مدیریت

توضیحات :

نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 2 فایل جداگانه و در مجموع 23 صفحه فایل پی دی اف ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.

کلمات کلیدی : نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر;120 نکته مهم خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر;65 نمودار درختی نکات مهم و کنکوری خل

نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر ، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی