کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (( دکتر سید حسین ابطحی ))

گروه مدیریت

توضیحات :

کاملترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 2 فایل ارزشمند جداگانه در 48 صفحه فایل پی دی اف ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.

کلمات کلیدی : خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی;416 نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی;60 نمودار درختی نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سید حسین ابطحی