کاملترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت (( دکتر علی رضائیان ))

گروه مدیریت

توضیحات :

کاملترین خلاصه کتاب مبانی سازمان مدیریت دکتر علی رضائیان که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 2 فایل ارزشمند و جداگانه و در 67 صفحه فایل پی دی اف تهیه و ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.

کلمات کلیدی : خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان; 422 نکته مهم و کنکوری خلاصه کتاب مبانی سازمان مدیریت دکتر رضائیان;130 نمودار درختی نکات مهم و کنکوری مبانی سازمان مدیریت دکتر رضائیان

کاملترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت (( دکتر علی رضائیان ))