پاورپوینت بلاست برنج

گروه جغرافیا

توضیحات :

بلاست برنج (Pyryicularia Oryzae)

یکی از بیماری های شایع برنج، بیماری بلاست است که در زمان های شدت بیماری، تا 20% محصول از بین خواهد رفت. این بیماری در ایران برای اولین بار در سال 1330 مشاهده شد.بلاست برنج (Pyryicularia Oryzae)

کلمات کلیدی : پاورپوینت بلاست برنج;بلاست برنج;دانلود پاورپوینت بلاست برنج;پاورپوینت;دانلود پاورپوینت

پاورپوینت بلاست برنج