تحقیق وضعیت بانكهای خصوصی در ایران

گروه حسابداری

توضیحات :

بررسی وضعیت بانكهای خصوصی در ایران


عنوان فصلها:
فصل اول: آشنایی با بانكداری
فصل دوم: بررسی جنبه های گوناگون خصوصی سازی
فصل سوم: آشنایی با فرآیند خصوصی سازی
فصل چهارم: نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی
فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم به بانكهای خصوصی
فصل ششم: معرفی بانكهای خصوصی

مقدمه:
از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده كه امروزه در جامعة ما آگاهی و اطمینان اكثر مردم نسبت به بانكهای خصوصی در كشور بسیار كم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم كه چرا آگاهی و اطمینان مردن پایین بوده و بانكهای خصوصی چه راهكارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آیندة روشنی را برای بانكهای خصوصی در كشور ترسیم كنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را كه برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان كرده ایم.
آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در كشور یكی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم كه خصوصی سازی در كشور را باید از كجا شروع كنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان كنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانكها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی كه در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یك نتیجه گیری كلی خواهیم رسید كه سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانكهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج خصوصی سازی سایر كشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر كشورها چگونه با این پدیده برخورد كرده اند. البته نباید این مسئله از نظر دور بماند كه برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یك جمع بندی كلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانكهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در كشورمان بود. چنانكه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اكثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و حتی قشر تحصیل كرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نان چند بانك و یا حتی كمتر از این مقدار آشنایی دارند. تمام تلاش ما در این تحقیق بر این بوده كه شما خواننده گرامی با مطالعه مطالب بتوانید تصویری از خصوصی سازی بانكها در ایران را در ذهن خود تصور كرده و آشنایی بیشتر با این مقوله بیابید.

کلمات کلیدی : بررسی وضعیت بانک خصوصی;بررسی وضعیت بانکهای خصوصی;بانک های خصوصی ایران;وضعیت بانک های خصوصی ایران;تحقیق;مقاله;پروژه;پژوهش;دانلود تحقیق;دانلود مقاله;دانلود پروژه;دانلود پژوهش