بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك

گروه حسابداری

توضیحات :

بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك


چكیده :
موضوع تحقیقی كه در پیش روی شماست حاصل بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك می باشد كه هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه انجام عملیات خرید و سفارشات در یك مجتمع صنعتی و تولیدی و ثانیاً چگونگی عملیات نگهداری ، و سرویس دهی انبار در یك مجتمع صنعتی و تولیدی می باشد .
در طی بررسی سیستم خرید و انبارداری در مجتمع صنعتی سیمان آبیك تحقیقات با بهره گیری از روشهای متنوع از قبیل : مشاهده ، مصاحبه و كتابخانه انجام گرفت كه كمك شایانی به ما نمود در جهت شناخت عملیات خرید و تداركات توسط مسئولین و كارپردازان كه تلاش دارند خریدها به موقع و مناسب باشند و در حقیقت می كوشند اصول و موازین پنج گانه خرید رعایت شود . اطلاعات مفیدی نیز در زمینه انبار و انبارداری و عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار بدست آمد كه ما را در نحوه ایجاد كدینگ و كنترل موجودی (انبار گردانی) بهینه دارای شناخت مناسبی نمود.
در طی انجام تحقیق فوق موانع و مشكلات اندكی بچشم آمد كه با توجه به همكاری صمیمانه كاركنان و مسئولین مجتمع صنعتی سیمان آبیك می توان از آن صرف نظر كرد . چرا كه منابع و امكانات و اطلاعات ارزنده ای را این عزیزان در اختیار بنده قرار دادند كه در ارائه پربارتر این تحقیق بسیار مفید بودند .


فهرست مطالب:

پیشگفتار
فهرست اشكال
فهرست ضمائم
چكیده
فصل اول - كلیات
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
اهمیت و ارزش تحقیق
اهداف تحقیق
كاربرد نتایج تحقیق
سوالات اساسی تحقیق
روش تحقیق
تعریف واژه ها
خلاصه
مباحث فصول بعدی
فصل دوم - ادبیات موضوع
مقدمه
بخش یك - مباحث نظری
سیستم
خرید
اهداف بخش خرید
اصول و موازین پنجگانه خرید
وظایف و مسئولیت های بخش خرید
ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر
فرآیند یا مراحل خرید خارجی
انبار
انواع انبارها
جایگاه انبار
اهداف و وظایف انبارها
انواع موجودیهای انبارها
انبارداری
سیستم انبارداری و مزیتهای آن
وظایف انباردار
انتظارات مدیریت از سیستم كنترل انبارها
نكات مهم برای اداره بهینه انبارها
مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها
طراحی و برنامه ریزی تامین كالا
كدینگ
كدگذاری
فواید كد گذاری
انواع روشهای كدگذاری
موجودی كالا
اهمیت موجودیها
دلایل نگهداری موجودی كالا
هزینه مربوط به موجودیها
مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها
كنترل موجودی
مشكلات عدم تعادل موجودی
مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار
سیستم های سفارش كالا در سازمان
بخش دو - پیشینه تحقیق
بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیك
مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیك
طرح طبقه بندی مشاغل كارخانه
شرح وظایف
خلاصه
فصل سوم - روش تحقیق
مقدمه
كتابخانه
مشاهده
مصاحبه
خلاصه
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
طراحی انبارها
انواع انبارها در كارخانه سیمان آبیك
مشكلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها
حفاظت و ایمنی انبارها
عملیات مربوط به خرید در انبارها
انواع خرید
انواع شیوه ها در خریدهای داخلی
عملیات خرید در تداركات
تنظیم گزارش خرید
خریدهای خارجی
نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیك
خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها
خریدهائی‌ كه كالای آنها فاسد شدنی است
خریدهای غیر ضروری و بیش از حد
كنترل كیفیت
استاندارد كردن قطعات
قبض انبار
سیستم كدینگ اجناس
مشكلات ناشی از عدم كدینگ
مزایای كدینگ اجناس
شرح كدینگ اجناس
عدم وجود واحدی برای پیاده كردن سیستم كدینگ بطور ثابت
مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت
عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار
عملیات نگهداری در بخش اداری
عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار
كنترل موجودی انبار
انواع روشهای كنترل موجودی
محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار
عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی
خلاصه
فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم


کلمات کلیدی : پروژه مالی;بررسی مالی;مجتمع صنعتی;سیمان آبیك;بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك;تحقیق;پژوهش;مقاله;پروژه;دانلود تحقیق;دانلود پژوهش;دانلود مقاله;دانلود پروژه