بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی

گروه حسابداری

توضیحات :

بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی


بازرگانی
تجارت های مالی و ساختارهای مالی
موارد این دوره دانشجویان را برای دیدگاه بالاتری نسبت به ساختارهای مالی آماده می نماید.
شامل نقشی كه سیستم در اقتصاد بازی می نماید. گفتگو در مورد موارد مهمی كه نقش عمده ای در سیستم دارند، دستگاههای تجارتی، قیمتی كه آنها باید پرداخت بنمایند. در سومین میانه از ترم توجه به تجارت های مالی بزرگ و نجات ساختارهای مالی می پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلایل تفاوت نرخها در میان كشورهای جهان می پردازد باقی ماندة ترم ها به ارزش پول، خطرات ریسك، و چگونگی بازگشت و ارزش گذاری ساختارهای مالی می‌باشد.
مقدمه ای برای مدیریت حسابرسی
موارد دوره:
این دوره تأكید دارد برای استفاده از اطلاعات حسابرسی برای مؤثر كردن عملیات یك ارگان. راه كار این است كه بقدر كافی برای همه اجراپذیر باشد برای گروههای سودده و برای گردهمایی كه سودآوری ندارند. اما بحث مهم ما بر رسیدگی كردن به گردهمایی است كه جنبه سوددهی دارند بهینه حساب برای مدیران شامل 2 قانون است.
1-تصمیم برای آسان كردن وظیفه
2-تصمیم برای تحت نفوذ قرار دادن وظیفه
دانشگاه بریتیش كلمبیا
انی دوره شامل 4 كورس می باشد
كورس 1:
آگاهی هر فرد در محل كار برای كارآیی روزانه در محل كار دانشجویان نیاز دارند برای داشتن آگاهی از تفاوتهای فردی احساسات، انگیزه ها، كارهای گروهی و ساختارهای یك تشكیلات دانشجویان یك مقدمه یك پارچه ای از این سرفصلها و تكنیكهایی كه سودبخش است را تمرین می كنند در یك پروژة گروهی
كورس2:
تبادل تصمیمات. یكی از مهمترین دیدگاهها در كارهای گروهی با دیگران است كه چگونه ارتباط مؤثر برقرار كرد چگونه روابط معكوس بوجود می آید و چگونه برقراری ارتباط، چگونگی رفتارهای منطقی، چگونگی گفنگوی منطقی.
و دانشجویان در می یابند كه چگونه به تضادهای خود رسیدگی بكنند و گفتگوی بازده با دیگران را. آنها معمولاً این گفتگوهای سودآور خود را در میان بقیه دوستان و هم تیمی هایشان انجام می دهند.
كورس3:
طرح و تعویض یك ساختار. ارگانها ساختارهایی نیستند كه مثل خط بر روی سنگ حك شده باشند. ساختارهای تأثیرگذار از ابتدا برای عوض شدن و بهتر شدن در محیطهای گوناگون طراحی شده اند.
دانشجویان دربارة ساختارهای سازمان یاد می گیرند‏، انتخاب و طراحی شغل.
كورس 4:
راهنمایی دیگران. یكی از مهمترین دیدگاهها در شروع مدیریت این است كه نمی دانیم چگونه دیگران را راهنمایی كنیم؟
در این مدت از ترم دانشجویان یاد میگیرند كه چگونه یك رهبر باشند با قدرت. ضمناً سیاسیت در سازمان را یاد می گیرند و آنها جوابگو هستند كه چگونه یك رهبر تأثیرگذار باشند.
شرح دوره:
این دوره آگاه می كند مدیریت رادكارها را در تمام تجارتها شناسایی می كند و مشكلاتی كه زمینه سازی می شوند، مؤسسه، و مدیریت بسوی بهره وری در تجارت. در این دوره فرض می شود بر معرفی دانشجویان برای اجرای یك تجارت بصورت كامل. در مدت این جستجو این دوره رسیدگی می كند به تعدادی از مشكلات و احتمال اتفاق افتادن هر كدام در تجارت و هدایت هر كدام از این فعالیتها.
اصول حسابداری مالی
دلایل و اهداف دوره:
اصول حسابداری مالی اساساً علاقه مند به ساختن و بیان نمودن اخبار مالی برای طرفین خارجی برای صدور موجودیت مستقل یك نهاد می باشد. بزرگترین هدف از این درس توسط یادگیری و اطلاعات. مفهوم، اول قراردادهای، بر روی هر یك از اصول حسابداری های مالی است. و بیشترین آن برای تهیه كردن و آنالیز مبنا دارد روی مباحث بطور هوشمندانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
اقتصاد مهندسی
این درس در برگیرندة پایه های اقتصادی برای تصمیم گیری مدیران، عدم اطمینان (خطای تخمینی) تولیدات و قیمت مشتری‏، رقابت كامل و انحصار فروش، شروع به قیمت گذاری بوسیلة قدرت بازار، رقابت انحصاری، نظریه بازیها، اطلاعات نامتقارن. واسطه، شكست بازار، و... بحث می نماید.
شرح دوره:
سرمایه گذاری در مسغلات
در نیمسال اول به دانشجویان ابزاری برای آنالیزهای انتقادی عمومی، درست كردن تمام موجودی و دارائی های مستغلات و املاك آنالیز پر شده و ارزیابی و مهار كردن سابقه از بازار فروش مستغلات مثل پدیده های اقتصادی قابل تششخیص. درس در برگیرندة اقتصاد فروش مستغلات و آنالیز بازار، ابزارهای سرمایه گذاری 2 طرفه، بدهی های مالی مستغلات‏، مدیریت اجاره دادن مستغلات و... می باشد.
شبیه سازی تصمیم گیری:
شبیه سازی یك تكنیك عمومی برای سیستم های حقیقی برای تصمیم گذاری بیشتر می باشد.
شبیه سازی راهی برای آسان نمودن فهم و ادراك و ارتباطی بین پروژه های موازی، مناطق گلوگاه، بكار گرفتن مدارك معتبر، ابتدا یك سیستم بصورت مدل طراحی می گردد. توابع شغلی، نیازها، اطلاعات، مدارك و... مواردی اند كه در شبیه سازی مورد استفاده قرار می گیرند.
تحلیل سیستم ها
تحلیل سیستم (سازمان) و طرح دادن درس است كه به دانشجویان آموزش می دهد كه چگونه ارزیابی كنند و طراحی بنمایند سازمانی كه در یك رفتار وابسته باشند. بطور نمونه در دوره های بازرگانی سازمان نظریة منحنی دارد به آن زاویه از اقتصاد و مدیریت استراتژیك این درس تعدادی از مواردیكه در مدیریت استراتژیك مورد استفاده قرار می گیرند و آزمایش می نماید. مانند ابزار رسیدن به هدف، استراتژی و راه كارها، تكنولوژی، ساختار، تصمیم گیری انسانی، توانایی. سیاست و... بررسی می نماید.

کلمات کلیدی : بازرگانی;تجارت های مالی;ساختارهای مالی;مقاله;پژوهش;تحقیق;پروژه;دانلود مقاله;دانلود پژوهش;دانلود تحقیق;دانلود پروژه