مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی مدل‌سازی میزان تبخیر از سطح آزاد سد مهاباد با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با معادلات تجربی

گروه فنی و مهندسی

توضیحات :

مقاله ISI از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب (مدیریت منابع آب)

مقاله فارسی به همراه ترجمه انگلیسی و چاپ شده در نشریه ISI

عنوان مقاله فارسی :

مدل‌سازی میزان تبخیر از سطح آزاد سد مهاباد با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با معادلات تجربی

عنوان انگلیسی مقاله :

Modeling the amount of free water surface evaporation from Mahabad Dam’s lake using artificial neural networks and comparing the model with experimental equations

هر دو فایل به شکل docx و قابل ویرایش می باشد.

در صورت نیاز به خود پایان نامه در بخش نظرات به همراه آدرس ایمیل و شماره همراه اعلام نمائید.

کلمات کلیدی : مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی;مهندسی عمران;مهندسی مدیریت منابع آب;مهندسی کشاورزی;مهندسی آب;مقاله ISI از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی آب (مدیریت منابع آب) ;هر دو فایل به شکل docx و قابل ویرایش می باشد