آشنایی با سیستم های کنترل DCS

گروه فنی و مهندسی

توضیحات :

این محصول شامل بخش های زیر می باشد:

آشنایی باProcess Control Systems
آشنایی با سیستمهای کنترل غیر متمرکزDecentralized Control Systems
آشنایی با نرم افزار سیستم های DCS
تفاوت های سیستم های کنترلDCS و PLC
آشنایی با DCS های مطرح در دنیا
بخش هایی از این محصول در زیر آمده است:
http://s6.uplod.ir/i/00774/wmino9n56v6d.png
http://s6.uplod.ir/i/00774/6r0g8dpd0hzt.pnghttp://s6.uplod.ir/i/00774/6h70kwlmglg6.png

کلمات کلیدی : سیستم های DCS;DCS;کنترل;مهندسی کنترل;کنترلر خطی;کنترلر غیر متمرکز;مهندسی مکانیک;مهندسی برق;آشنایی با DCS