آموزش استاندارد API 610

گروه فنی و مهندسی

توضیحات :

این محصول که در 6 بخش ارائه شده است شامل موارد زیر می باشد:

معرفی انواع پمپ ها

انتخاب متریال اجزا پمپ

راندمان و توان

انتخاب و محاسبه

انتخاب نوع پمپ

تعاریف و اصطلاحات تخصصی

متریال

کلمات کلیدی : آموزش استاندارد;استانداد API;API standard;اتواع پمپ;آموزش پمپ;محاسبه پمپ;انتخاب پمپ ها;پمپ;تعاریف تخصصی